ภาษีการรับมรดก

ภาษีการรับมรดก
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
ภ.ม. 60
แบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก
2.
-
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก
 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file  วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก
3.
ท.ป.2/2
คำร้องขอผ่อนชำระภาษีการรับมรดก
 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำร้องขอผ่อนชำระภาษีการรับมรดก  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file คำร้องขอผ่อนชำระภาษีการรับมรดก